Aznmakiie , just another asian girl .

aznmakiie :Maki } 20 } 90's } HK852 } Asian } Fat }

Home Theme ask me anything .

Get ready with me :) so basically this is how i look without makeup .

Hello manila 🍉

Two weeks nalang makikita ko na ang pinas after 6 months lang bwahahaha .

I love you manila 😘
Kitakits na mga friends :)

Di ko na alam !

Bewarned this is going to be vulgar , dito ko lang mailalabas ee .

TANGINA NAMAN!
PURO NALANG GANITO
ALAM MO DI LANG IKAW UNG DUMADAAN SA MATINGDIG PROBLEMA LAHAT TAYO DUMADAAN JAN !
KAYA PUTANGINA WAG KANG PA-SPECIAL JAN KALALAKE MONG TAO !
HAYOP ! LECHE LANG .

seryosoakodre:

Kasi hindi ako yung babaeng pang forever.

(Source: walakomaurlputa)

Social networking 👎👍

Gusto ko magkaroon ng bagong friends hindi dahil ayoko na sa mga friends ko now. And im blessed with loving friends pero diba most of the time puro nalang social network ang ginagamit for everything .
Gusto ko magkaroon ng bagong friends.
Gusto ko ung magmemeet tayo kahit first time lang.
Let’s talk , eat and etc …
In short i want to make friends and enjoy it could be with anyone or everyone.
Tomboy , bakla , babae o lalake or kahit ano ka pa 😁🌈🎀

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter